Jalan Menggapai Taufik: Memadukan Kehendak Allah dengan Kehendak Kita

Taufik itu merupakan kesesuaian antara “apa yang kita kehendaki” dengan “apa yang dikehendaki Allah". Jika terdapat kesesuaian antara apa yang dikehendaki Allah dengan apa...

Rejeki Dalam Pandangan Islam

Banyak orang yang beranggapan bahwa rejeki itu hanya harta saja. Rejeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah berikan, entah berupa pakaian, makanan, sampai...

Makna Tawakkal Kepada Allah SWT

Generasi pertama ummat Islam benar-benar memahami makna tawakkal kepada Allah SWT. Mereka bertawakkal kepada Allah SWT dengan tawakkal yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, mereka senantiasa sanggup...

Agar Hidayah Menjadi Lebih Mudah

Kata Hidayah adalah dari bahasa Arab atau bahasa Al-Qur’an yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akar katanya ialah : hadaa, yahdii, hadyan, hudan, hidyatan, hidaayatan....

Sejarah Ushul Fiqih

Orang pertama yang menulis dalam bidang itu adalah As Syafi’i RA, di dalamnya beliau mendiktekan kitab Ar Risalah yang terkenal, di dalamnya beliau...

Pengertian Ushul Fiqih

Ushul Fiqih adalah dalil-dalil ijmal (global) dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk sampai pada pengetahuan tentang hukum syara’ yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang...